top of page

Please select a location...

ၶၼ်ႉတွၼ်ႈ ၵူတ်ႇၸႅတ်ႈ

ၼင်ႇႁိုဝ် ၽူႈၸိူဝ်း မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ တေမီးလွင်ႈမၼ်း ၸႂ်ဝႃႈ ပဵၼ်သုၼ်ႇတူဝ်၊ ပဵၼ်ၶေႃႈလပ်ႉၼႆၼၼ်ႉ ဢွင်ႈတီႈၼႆၵေႃႈ တေမီး လွင်ႈၶပ်ႉၶိုင် ယႅၵ်ႈဝႆႉပဵၼ် တီႈ။ ၽူႈၸိူဝ်းမႃးၼႆၵေႃႈ ဢမ်ႇလူဝ်ႇၼႄ ဝတ်းဝႂ် သင်။ တေၸႂ်ႉထႅပ်ႉလဵတ်ႉ၊ ၶွမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉသေ တွပ်ႇ ၵႂၢမ်းထၢမ်ဢိတ်းဢီႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵူတ်ႇၸႅတ်ႈႁင်း ၵူၺ်း ၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ်ၼႄဝႆႉ ၼႂ်းဢႅပ်ႉပရိၵေးသိၼ်း ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တေႃႉတႄႉ ၽွၵ်ႉဢဝ်လိူတ်ႈ တီႈပႆၢ ၼိဝ်ႉ 2 တွမ်ႇ တႃႇၵူတ်ႇၸႅတ်ႈ HIV-1/2 တႃႇၵူတ်ႇ ၸႅတ်ႈ ဢႅၼ်ႈတီႈၸႅၼ်ႉ ၼိူဝ်ပိုၼ်ႉၽိဝ် တၢင်းပဵၼ် တပ်းခႅင်သႅၼ်းပီႇ၊ သႅၼ်းသီႇ လႄႈ သိၽိလိတ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ သင်ၽူၼ်ၵူတ်ႇၸႅတ်ႈ ပဵၼ်ပူၵ်ႇ တိတ်း ၸပ်းၼႆၸိုင် တေၶိုၼ်းၵူတ်ႇၸႅတ်ႇထႅင်ႈၵမ်းသေ ယိုၼ်ယၼ် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

bottom of page