top of page
PrEP.jpg

ယႃၽလဵပ်း

ယႃၽလဵပ်း (PrEP) ၼႆႉ ပဵၼ်ယႃႁႄႉၵင်ႈ လွင်ႈ တိတ်း ၸိူဝ်ႉ HIV ၵွၼ်ႇတေတိူဝ်ႉၺႃးၸိူဝ်ႉမႅင်း ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လႆၢးၵိၼ်မၼ်းသမ်ႉ တေၵိၼ်ယႃ 2 မဵဝ်း ႁူမ်ႈၵၼ် ပဵၼ်မဵတ်ႉလဵဝ် ၵူႈဝၼ်းဝၼ်း ဢမ်ႇၼၼ် ၵိၼ်ပဵၼ် ”ပဵၼ်ၶိင်ႇပဵၼ်ၶၢဝ်း” ၵွၼ်ႇလႄႈလင် ဝႆၢးသေ ႁူမ်ႈၵႃႇမ (ၵိၼ်တႃႇ 2 မဵဝ်ႉ ၼႂ်းၽွင်းယၢမ်း 2 – 24 ၸဝ်ႈမူင်း ၵွၼ်ႇတေႁူမ်ႈၵႃႇမ။ သိုပ်ႇၵိၼ်ယႃ မဵတ်ႉထိ 3 ဝႆၢးသေ ၵိၼ်ယႃ ၵမ်းဢွၼ်တၢင်းၼၼ်ႉ ႁိုင် 24 ၸူဝ်ႈ မူင်းယဝ်ႉ ၶိုၼ်းသိုပ်ႇၵိၼ်ယႃမဵတ်ႉထိ 4 ထႅင်ႈ ဝႆၢးၼၼ်ႉ 24 ၸူဝ်ႈမူင်း။ ယႃၼၼ်ႉ မေႃယႃ တေပဵၼ် ၵူၼ်းပၼ်။ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ယႃၼၼ်ႉ ၼႄႉၼမ်းႁႂ်ႈ ၵိၼ်တင်း 2 ပိူင် ဢႅမ်ႇထရီႈသီႈတႃးပိၼ်း [FTC] ထီ ၼူဝ်ႇၽူဝ်ႇဝီႈယႃႈ တႆၢႇသူဝ်ႇၽလွၵ်ႉသိၼ်း ၽူႈမႃႇ ရဵတ်ႉ [TDF] ဢၼ်ၶႆၢၼႂ်းမိူင်းထႆး ပႃႈတႂ်ႈမိၵ်ႈမႆၢလႆၢ ပိူင် (ထလူးဝႃႈတႃႇ Truvada ၊ ထီႇၼူဝ်ႇ−ဢီးဢႅမ်ႇ Teno-EM ထီႇၼွပ်ႉၾ်−ဢီးဢႅမ်ႇ Tenof-EM လႄႈ ရီႇၶူဝ်ႇဝေးယႃး−ဢီးဢႅမ်ႇ Ricovir-EM) 

bottom of page