top of page
PEP.jpg

ယႃပဵပ်း:

ယႃပဵပ်း (PEP) ပဵၼ်လႆၢးယူတ်းယႃ ပိူင်ၼိုင်ႈ ဢၼ် ပဵၼ်ယႃႁႄႉႁၢမ်ႈ ၸိူင်ႉမႅင်း ပိူဝ်ႈတႃႇ ႁႄႉၵင်ႈလွင်ႈ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉ HIV ဝႆၢးသေ ၵႂႃႇတိူဝ်းၺႃးမႅင်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းယဝ်ႉလႄႈ ၵူတ်ႇၸႅတ်လိူတ်ႇ ၽူၼ်ၵူတ်ႇ ၸႅတ်ႈ သမ်ႉဢမ်ႇတိတ်းၸပ်းၼႆ ၽွင်းၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇ လီၵိၼ်ယႃပဵပ်းၼၼ်ႉ ႁႄႉႁၢမ်ႈၵမ်းလဵဝ်။ ယႃၼႆႉ ဝႆၢးသေ တူဝ်ႉၺႃးၸိူဝ်ႉမႅင်း ႁိုင်ၼၢၼ်း 72 ၸူဝ်ႈမူင်း

ယဝ်ႉ ၸင်ႇၵိၼ်ၼႆ ယႃတေဢမ်ႇပေႃးၶိုဝ်းယၢမ်။ တေ လႆႈၵိၼ်ၼႆႉ ၵူႈဝၼ်း ႁိုင်ၼၢၼ်း တႃႇ 4 ဝူင်ႈ။ ဝႆၢးသေ ၼၼ်ႉ ၸင်ႇၶိုၼ်းၵူတ်ႇၸႅတ်ႈ လိူတ်ႈထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ။ ယႃၼၼ်ႉ မေႃယႃၵေႃႈ တေပဵၼ်ၽူႈၸႆၢႇ။

 

bottom of page