top of page

ဢဵတ်ႉၶျ်ဢႆၢႇဝီႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်သင်။?

HIV ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းယေႃႈမႃးတီႈ ဢၼ်ဝႃႈ Human Immunodeficiency Virus ၼႆယဝ်ႉ။ ၶေႃႈ ဢၼ်ဝႃႈ “ႁႅင်းၵမ်ႉၶၢမ်ႇတူဝ်တူၵ်းယွမ်း” ဢၼ် ဝႃႈၼၼ်ႉ ၸိူဝ်ႉဝႆၢးရၢတ်ႉၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႆၢႉတေႃႇႁႅင်း ၵမ်ႉၶၢမ်ႇတူဝ်သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတူဝ်ၶိင်း ဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇ ၵႂႃႇလွႆႈ လွႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ႁႅင်းၵမ်ႉၶၢမ်ႇတူဝ်ၼၼ်ႉ တေတိုၵ်းတေႃးၸိူဝ်ႉမႅင်း ဢၼ်ၶဝ်ႈမႃး ၼႂ်းတူဝ်ၶိင်း ၵူၼ်းႁဝ်း။ ယွၼ်ႉႁႅင်းၵမ်ႉၶၢမ်ႇတူဝ် လူတ်းယွမ်း လႄႈ ၽူႈတိတ်းၸိူဝ်ႉ HIV ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈ တိုၵ်း တေႃး ၸိူဝ်ႉမႅင်းဢၼ်ၶဝ်ႈမႃး မိူၼ်ၼင်ႇ တၢင်ႇပဵၼ် ထီႇပီႇ ဢၼ်ၸၢင်ႈယဵၼ်းပဵၼ် ၶႅၼ်ႇသႃႇ ၼၼ်ႉလႆႈ။ ယွၼ်ႉၼၼ် တေႁွင်ႉဝႃႈ ပဵၼ်ဢဵတ်ႇ တၢင်းပဵၼ်ႁႅင်း ၵမ်ႉၶၢမ်ႇတူဝ် လူတ်းယွမ်း ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လွင်ႈၼႆႉ တေပဵၼ်မိူဝ်ႈ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ် တိတ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း HIV သေ ဢမ်လႆႈယူတ်းယႃ ၸွမ်းၼင်ႇ ပိူင်ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ယၢမ်းမိူဝ်ႈလဵဝ် တိတ်း ၸပ်း HIV ၵူၺ်း သင်လႆႈယူတ်းယႃ ၼႆၸိုင် တေ ဢမ်ႇဢမ်ႇပဵၼ် တၢင်းပဵၼ်ၸွမ်ၸိမ်လႆႈသေ ယူႇႁိုင် ၼၢၼ်း မိူၼ်ၵူၼ်းဢမ်ႇပဵၼ်သင် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

 

သင်တိတ်းၸိူဝ်ႉဢဵတ်ႉၶျ်ဢႆၢႇဝီႇယဝ်ႉ တေပဵၼ်သင်၊?

ဝႆၢးသေ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းယဝ်ႉ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတေ တႅၵ်ႇမႄႈၽႄႈလုၵ်ႈ။ ၵမ်ႈပႃႈၼမ် တေပဵၼ်ၼႂ်းသႅဝ်း သေ ႁပ်ႉၼႃႈတီႈပုၼ်ႈၽွၼ်း ပဵၼ်ႁႅင်းၵမ်ႉၶၢမ်ႇတူဝ်  ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ မဵတ်ႉလိူတ်ႈၶၢဝ် သီႇတီႇၽူဝ်း CD4 ၼႆ ယဝ်ႉ။ တွၼ်ႈၼႆႉ ဝႆၢးသေ တိတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းယဝ်ႉမွၵ်ႈ 2−3 ဝူင်ႈၼၼ်ႉ မၢင်ၸိူဝ်းတေ ဢမ်ႇယူႇလီသေ မီး ၽၢင်ႁၢင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ (ဢမ်ႇၶႂ်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ၊ မီးလူမ်း ၼၢဝ်၊ ႁူဝ်ၸဵပ်း၊ ဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇ၊ ၸဵပ်းၼိူဝ်ႉၸဵပ်းတူဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ) ပဵၼ်ၽိုၼ်၊ ၶေႃးၸဵပ်း ဢမ်ႇပဵၼ် ပဵၼ် မၢၵ်ႇလၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ဝႆၢးသေၼၼ်ႉ တေမီးၽၢင် ႁၢင်ႈဢိတ်းဢီႈ ဢမ်ႇၼၼ် ဢမ်ႇမီးၽၢင်ႁၢင်ႈ ပဵၼ် ႁူဝ်လိူၼ် ဢမ်ႇၼၼ် ႁူဝ်ပီ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸိူဝ်ႉဝႆၢးရတ်ႉ တေႁဵတ်းႁႆၢႉတေႃႇ ႁႅင်းၵမ်ႉၶၢမ်ႇလူတ်းလူင်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတိတ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ်တၢင်ႇပိူင် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း လႄႈပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ၶႅၼ်ႇသိူဝ်ႇ။ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ တႃႇ တေႁူႉဝႃႈ ၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈၼၼ်ႉ  တိတ်းၸိူဝ်ႉ ဢဵတ်ႉၶျ်ဢႆၢႇဝီႇ ႁိုဝ် ဢမ်ႇတိတ်းၼႆၼၼ်ႉ မီး လွၵ်းလႆၢးၵူတ်ႇငႆၢႈငႆၢးၵူၺ်း။ သင်ၵူၼ်းၵေႃႉၼၼ်ႉ လႆႈၵူတ်ႇၸႅတ်ႈၽႂ်းၼႆႉ တႃႇတေယူတ်းယႃၵေႃႈ တေၽႂ်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတိုဝ်ႉတၢင်း တႃႇၸဵပ်းမႆႈၼႆ ၵေႃႈ တေဢေႇလူင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

.

 

လွင်ႈတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉ ဢဵတ်ႉၶျ်ဢႆၢႇဝီႇ

လွင်ႈတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉဝႆၢးရၢတ်ႉၼၼ်ႉ တေမီးယူႇ 3 ပိူင်:

 • ဢမ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်းထူင်ယၢင်သေ ႁူမ်ႈၵႃႇ (တၢင်းႁူးၵိူတ်ႇလုၵ်ႈ၊ တၢင်းႁူးၽႆၢႈလူင်) ၸိူဝ်းၼႆႉ ၸၢင်ႈတိတ်းၸပ်းလႆႈ

 • မႄႈသူႇလူႈ။ မႄႈၵေႃႉဢၼ် တိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉၼၼ်ႉ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း ၸဝ်ႈ ၵဝ်ႇၼၼ်ႉ တိတ်းလုၵ်ႈ ၽွင်းတိုၵ်ႉမၢၼ်း၊ ၵိူတ်ႇလုၵ်ႈ လႄႈ လဵင်ႉၼမ်ႉၼူမ်း လုၵ်ႈ ဢွၼ်ႇ

 • တိတ်းၸပ်းတၢင်းလိူတ်ႈ (မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ ၸႂ်ႉမူၵ်ႇသိတ်ႇယႃ ဢမ်ႇၼၼ် ၶဵမ်သိတ်ႇ ယႃ ႁူမ်ႈတင်း ၽူႈတိတ်းၸိူဝ်ႉ ဢဵတ်ႉၶျ် ဢႆၢႇဝီႇ ၸႂ်ႉယဝ်ႉ၊ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈၸႂ်ႉသွႆႈၽႃတတ်း ဢၼ်ပႆႇလႆႈ ၶႃႈၸိူဝ်ႉမႅင်း ႁူမ်ႈၵၼ်၊ သၢင်း ၺႃးလိူတ်ႈ ဢမ်ႇမီးၸိူဝ်ႉမႅင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ)

 

လွင်ႈၶတ်းလိူၵ်ႈ လႄႈ ထတ်းသၢင်

ဢၼ်တေႁူႉ လႆႈဝႃႈ ၵူၼ်းၵေႃႉၼၼ်ႉ မၼ်းတိတ်း ၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းႁိုဝ် ဢမ်ႇတိတ်းၼႆၼၼ်ႉ မီးၵၢၼ် ၵူတ်ႇၸႅတ်ႈလိူတ်ႈ ပိူင်လဵဝ်ၼႆႉၵူၺ်း။  ယၢမ်းလဵဝ် ၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းထႆး မီးတီႈၵူတ်ႇၸႅတ်ႈလိူတ်ႈ ႁႃၸိူဝ်ႉ မႅင်း ၽႄႈၸွတ်ႇလူင်ၵႂႃႇ တီႈႁူင်းယႃ တီႈႁွင်ႈလဵပ်ႇ ၸၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႈ လႆႈၵူႈတီႈ။ ၵႃႈၵူတ်ႇၸႅတ်ႈၵေႃႈ ထုၵ်ႇ။ မၢင်ၸုမ်းလႄႈ လၢၼ်ႉၶႆၢယႃယႃႈယႃ မၢင် လၢၼ်ႉ ယင်းပႆၢမီး ၶိူင်ႈၵူတ်ႇၸႅတ်ႈဢဵတ်ႉၶျ်ဢႆၢႇဝီႇ ဢၼ်ၵူတ်ႇလႆႈ ႁင်းၵူၺ်းၼၼ်ႉ တမ်းၶႆၢလူးၵွၼ်ႇ။

ၵူၼ်းၸိူဝ်းမီး ဝႂ်ႁပ်ႉႁွင်းပႆၢးယူႇလီ ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး ၼၼ်ႉ မီးသုၼ်ႇၵူတ်ႇၸႅတ်ႈႁႃ ၸိူဝ်ႉမႅင်းဢဵတ်ႉၶျ် ဢႆၢႇဝီႇ တီႈႁူင်းယႃဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶိုၼ်ႈသႆၢမႆၢၸ ရၢင်းဝႆႉၼၼ်ႉ ၵူတ်ႇလႆႈပီလႂ် 2 ပွၵ်ႈ ဢမ်ႇလူဝ်ႇသဵင်ႈ ၵႃႈၸႂ်ႉၸႆၢႇသင် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

လွင်ႈၵူတ်ႇၸႅတ်ႈႁႃ ၸိူဝ်ႉမႅင်းဢဵတ်ႉၶျ်ဢႆၢႇဝီႇၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၼမ် တေၵူတ်ႇၸႅတ်ႈ ႁႅင်းၵမ်ႉၶၢမ်ႇ ဢၼ်တိုၵ်း တေႃး ၸိူဝ်ႉဢဵတ်ႉၶျ်ဢႆၢႇဝီႇ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၽူၼ် ၵူတ်ႇၸႅတ်ႈတေပဵၼ်ပူၵ်ႇ သင်ႁႅင်းၵမ်ႉၶၢမ်ႇ တိုၵ်း တေႃးၸိူဝ်ႉမႅင်း ဢဵတ်ႉၶျ်ဢႆၢႇဝီႇ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၽူၼ် ၵူတ်ႇၸႅတ်ႈပဵၼ်လူပ်းၼႆ ႁႅင်းၵမ်ႉၶၢမ်ႇတူဝ် တေ ဢမ်ႇတိုၵ်းတေႃး ၸိူဝ်ႉမႅင်း ဢဵတ်ႉၶျ်ဢႆၢႇဝီႇ ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။ ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ သင်တိတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၼႆ တူဝ်ၶိင်းတေၸႂ်ႉ ၶၢဝ်းယၢမ်း မွၵ်ႈ 2−3 ဝူင်ႈ တႃႇ တေသၢင်ႈႁႅင်း ၵမ်ႉၶၢမ်ႇၼႂ်းလိူတ်ႈ ၼၼ်ယဝ်ႉ။ လွင်ႈၵူတ်ႇၸႅတ်ႈ ႁႃၸိူဝ်ႉ မႅင်း ၼႂ်းၽွင်းၼၼ်ႉ တေ ပႆႇထူပ်းႁၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းလႄႈ တေႁွင်ႉဝႃႈ (window period) ပဵၼ်ၽွင်းယင်း ပႆႇထူပ်းႁၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်း ယွၼ်ႉတိုၵ်ႉႁႃ ႁပ်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်းမႃးၵူၺ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ သင်တိုၵ်ႉႁႃ လႆႈႁပ်ႉၸိူဝ်းမႅင်းမႃး ပႆႇပေႃးႁိုင်ၼၼ်ႉ တႃႇတေယိုၼ်ယၼ် ၽူၼ်ၵူတ်ႇၸႅတ်ႈၼၼ်ႉ သင် ပဵၼ်လႆႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2−3 ဝူင်ႈ ထုၵ်ႇလီ ၵူတ်ႇ ၸႅတ်ႈလိူတ်ႈထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ ယႃႇပေႁႂ်ႈလႆႈႁပ်ႉ ၸိူဝ်ႉၽိူမ်ႉမႃးမႂ်ႇလႆႈထႅင်ႈ။

လွၵ်းလႆၢးႁႄႉၵင်ႈ

1 လႆၢးႁႄႉၵင်ႈ လွင်ႈတိတ်းၸိူဝ်ႉဢဵတ်ႉၶျ်ဢႆၢႇဝီႇ (တွၼ်ႈတႃႇ ၽူႈၸိူဝ်းပႆႇတိတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း)
မီးလႆၢးႁႄႉၵင်ႈ လႆၢလွၵ်းလႆၢး ဢၼ်တေၸၢင်ႈႁႄႉ ၵင်ႈ:

 • ၸႂ်ႉတိုဝ်း ထူင်ယၢင် ၽူႈၸႆၢး ဢမ်ႇၼၼ် ၽူႈယိင်း။ ထူင်ယၢင်ၼၼ်ႉ ယင်းပႆၢႁႄႉၵင်ႈ လႆႈ တၢင်း ပဵၼ်ဢၼ်တိတ်း ယွၼ်ႉလူၺ်ႈ ႁူမ်ႈၵႃႇမ ၼၼ်ႉထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇ။

 • ၸႂ်ႉတိုဝ်း ၶဵမ် ဢမ်ႇၼၼ် ဝူၵ်ႇသိတ်ႇၶဵမ် ဢၼ်ပႆႇမီးၸႂ်ႉတိုဝ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶဵမ် ၸိူဝ်း ၸႂ်ႉယဝ်ႉၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇဢဝ်ၵႂႃႇပၼ် လႂ် ၸႂ်ႉတိုဝ်းတေႃႇထႅင်ႈ။

 • ၵိၼ်ယႃၽလဵပ်း (PrEP) − ၼင်ႇႁိုဝ် တေ လူတ်းယွမ်း ၽေးလွင်ႈတိတ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၼၼ်ႉ ယႃၼႆႉ တေၸႂ်ႉတိုဝ်းတွၼ်ႈ တႃႇ ၵူၼ်းၸိူဝ်း မီးၽေး ၸၢင်ႈတိတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း လႆႈသုင် လႄႈ ယင်းပႆႇတိတ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

 • ၵိၼ်ယႃပဵပ်း (PEP) ၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ် တေႁႄႉ ၵင်ႈ လွင်ႈတိတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ဢဵတ်ႉၶျ်ဢႆၢႇဝီႇ လႄႈ လူတ်းယွမ်းၽေးၼၼ်ႉ ဝႆၢးသေ ၵႂႃႇ တိူဝ်ႉၺႃးၸိူင်ႉမႅင်းယဝ်ႉ 72 ၸူဝ်ႈမူင်း ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈႁိပ်ႈၵိၼ်ယႃၼႆႉ ၵမ်းလဵဝ်။

 • ၶိတ်ႇၼင်ႁေႃႇႁူမ်ႇ ပႆၢဢင်ႇၵႃႇၽူႈၸႆၢး။ ၽူႈၸႆၢးၸိူဝ်း ၶိတ်ႇပႆၢၼင်ႇ ႁေႃႇႁူမ်ႇၼၼ်ႉ တႃႇတေတိတ်း ၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၼၼ်ႉၽေး မၼ်းလဵၵ်ႉဢေႇမၢင်ၼႃႇ။ 

 

2. လွၵ်းလႆၢး ႁႄႉၵင်ႈ လွင်ႈၽႄႈၸိူဝ်ႉမႅင်း ဢဵတ်ႉၶျ် ဢႆၢႇဝီႇ ပၼ်ၵူၼ်းတၢင်ႇၵေႃႉ (တွၼ်ႈတႃႇ ၽူႈတိတ်း ၸိူဝ်ႉ)

 • ၸႂ်ႉတိုဝ်းထူင်ယၢင်

 • ယူတ်းယႃ ႁႂ်ႉမီးၶိုဝ်းယမ် (ၸႂ်ႉတိုဝ်း ယႃ ႁႄႉႁၢမ်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း)− မိူဝ်ႈယူတ်းယႃလီလီ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၸိူဝ်ႉဝႆၢးရၢတ်ႉ တေဢမ်ႇၽႄႈ တိူဝ်းလႆႈၼၼ်ႉ ၽေးဢၼ်တေၽႄႈ လၢမ်း ၸိူဝ်ႉဢဵတ်ႉၶျ်ဢႆၢႇဝီႇ ပၼ်ၵူၼ်းတင်ႇ ၵေႃႈ လႅပ်ႈတေဢမ်ႇမီး။ ၵူတ်းထတ်း လွင်ႈ ယူတ်းယႃ ၼၼ်ႉ ၶိုဝ်းယမ်သေ (တဵၵ်းတဵင် ၼင်ႇႁိုဝ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းတေ ဢမ်ႇၼမ်တိူဝ်း လႆႈ) လႄႈ လွင်ႈၵူတ်ႇၸႅတ်ႈ တင်းၼမ် ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၼႂ်းလိူတ်ႈၼၼ်ႉ ၽူၼ်ၵူတ်ႇ ၸႅတ်ႈ တၵ်းတေလႆႈပဵၼ် “ၵူတ်ႇၸႅတ်ႈ ဢမ်ႇထူပ်းႁၼ်” (တင်းၼမ်မၼ်း ဢေႇသေ ၸိူဝ်ႉဝႆၢးရၢတ်ႉ ဢၼ်တေၸၢင်ႈထူပ်းႁၼ် လႆႈ) 

 • တွၼ်ႈတႃႇ ႁႄႈၵင်ႈ မႄႈသူႇလုၵ်ႈၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈ မႄႈၵိၼ်ယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸိူဝ်းၵိူတ်ႇမႂ်ႇၼၼ်ႉ မၼ်းယူႇၼႂ်းတွၼ်ႈ ၵိူတ်ႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

 

လွင်ႈယူတ်းယႃ HIV

ပိူင်ယူတ်းယႃ ဢၼ်ၸႂ်ႉယႃႁႄႉႁၢမ်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်း ပၢၼ် ယၢမ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၸိူဝ်ႉဝႆၢးရတ်ႉဢမ်ႇ ၼမ်တိူဝ်းလႆႈ ၼႂ်းတူဝ်ၶိင်းၵူၼ်းႁဝ်းသေ ယင်းၸွႆႈ ႁႄႉၵင်ႈပၼ် ပိူင်ႁဵတ်းၵၢၼ် ႁႅင်းၵမ်ႉၶၢမ်ႇ ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈလႅၵ်ႈလႆၢႈလႆႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၽူႈတိတ်းၸိူဝ်ႉ ဢဵတ်ႉၶျ်ဢႆၢႇဝီႇ ၸိူဝ်းလႆႈႁပ်ႉယႃ ႁႄႉႁၢမ်ႈၸိူဝ်ႉ မႅင်းၼၼ်ႉ ယူႇႁိုင် ၼၢၼ်းလႆႈ။

ပိူင်ယူတ်းယႃ ဢၼ်ၸႂ်ႉယႃႁႄႉႁၢမ်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း လႆၢ ပိူင်ႁူမ်ႈၵၼ် မႃးပဵၼ်ႁူမ်ႈမဵတ်ႉၼၼ်ႉ ပူင်ႇမၢၼ်ႈ ပဵၼ် ယႃလူဝ်ႇလႆႈၵိၼ် ၼိုင်ႈဝၼ်း ၼိုင်ႈပွၵ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် သွင်ပွၵ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလႆၢး ယၢမ်းလဵဝ် ၼႆႉ ယင်းပႆႇပႃႈမီး ပိူင်ယူတ်းယႃ ဢၼ်တေႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းမူတ်းသဵင်ႈ ၵႂႃႇၼႂ်းတူဝ်ၶိင်းလႆႈသေ ႁႆၢ ၶၢတ်ႇ လွင်ႈတိတ်းၸိူင်ႉမႅင်း ဢဵတ်ႉၶျ်ဢႆၢႇဝီႇလႆႈ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။  

 

 

 

bottom of page