top of page

တၢင်းပဵၼ် မၢၵ်ႇႁဵင်းလႅင် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်သင်?

တၢင်းပဵၼ်မၢၵ်ႇလႅင်လိင်းၼၼ်ႉ ပဵၼ် ယွၼ်ႉၸိူဝ်ႉဝၢႆးရတ်ႉသေ ၽူႈတိတ်း ၸိူဝ်ႉဝၢႆးရတ်ႉၼၼ်ႉ တေ ၸၢင်ႈသိုပ်ႇ ၽႄႈၸိူဝ်ႉမႅင်းပၼ် ၵူၼ်းတၢင်ႇၵေႃႉ လႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ လိင်း လႄႈ သတ်းတၢင်ႇပိူင်ၵေႃႈ ၸၢင်ႈတိတ်း ၸပ်းလႆႈမိူၼ်ၵၼ် ၵူၺ်းၵႃႈယၢမ်း လဵဝ်ၼႆႉ တေလုၵ်ႉဢဝ်ၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ သိုပ်ႇၽႄႈလႆႈၵူၼ်းထႅင်ႈ တၢင်ႇၵေႃႉ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

လွင်ႈၽႄႈလၢမ်း လႄႈ လွင်ႈ တိတ်း ၸပ်းတၢင်းပဵၼ် မၢၵ်ႇလႅင်လိင်း ယၢမ်း တေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ ယွၼ်ႉ ယူႇဢိူမ်ႈႁိမ်းၵၼ် သေ ယိပ်းတိုဝ်ႉ:  

  • ၽိဝ်ၼင်

  • ၸႂ်ႉတိုဝ်းၺႃးမႅၼ်ႈ ၶိူင်ႈၸႂ်ႉ ၶူဝ်းသွႆ မိူၼ်ၼင်ႇ ၽႃႈႁူမ်ႇ ၶူဝ်းၼွၼ်း၊ သိူဝ်ႈၶူဝ်း ဢမ်ႇၼၼ် ၽႃႈၸဵတ်ႉတူဝ် ၸိူဝ်း ၼုၵ်းၵူဝ်ႈၸိူဝ်းမႅင်းၸၵႂႃႇ 

  • ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်း တေႃႇ ၼႃႈတင်း ၵူၼ်းၸိူဝ်းပဵၼ် တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်း ႁိုင်ၼၢၼ်း

  

တေႁဵတ်းႁိုဝ်ႁူႉလႆႈဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် မၢၵ်ႇ လႅင်လိင်း ၼႆႉ။? 

ၽူႈတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ တေမီး လူမ်းၼၢဝ်၊ ၸွမ်းတူဝ်ၶိင်း မၢင်တီႈတီႈ တေပဵၼ်ၽိုၼ်ႇ ႁိုင်ၼၢၼ်းပဵၼ်လၢႆဝူင်ႈ၊ ဢွၵ်ႇမၢၵ်ႇလၼ် ၸၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ  

  

တၢင်းပဵၼ်မၢၵ်ႇလႅင်လိင်း

ၼၼ်ႉ ၵမ်ႈပႃႈၼမ် တေဢမ်ႇ ပေႃးပဵၼ်ၽေးၵႃႈႁိုဝ် ၵူၼ်း ပဵၼ်ၵမ်ႈပႃႈၼမ် တေမီးၽၢင် ႁၢင်ႈ ဢိတ်းဢီႈ။ ၸိူင်ႉႁိုဝ် ၵေႃႈလႆၢးယဝ်ႉ မႄႈမၢၼ်း၊ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵိူတ်ႇမႂ်ႇ၊ လုၵ်ႈ ဢွၼ်ႇ လႄႈ ၽူႈတိတ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း ဢဵတ်ႉၶျ်ဢၢႆဝီႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၸၢင်ႈ ပဵၼ်ၽေး လႄႈ ထိုင်ဢႃႈသၢၵ်ႈ လႆႈ။

  

လွင်ႈၵူတ်ႇၸႅတ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေလႆႈၵူတ်ႇ ၸႅတ်ႈ လၢႆးပိူင် (ၽီႇသီႇဢႃႇ) ဢၼ်ႁႃ ၸိူဝ်ႉသၢႆၾၼ်း ဝၢႆးရတ်ႉ ၸွမ်းႁွႆး ၸဵပ်း ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ယင်းပႆႇမီးလၢႆးယူတ်းယႃ တၢင်း ပဵၼ်ၼႆႉၵမ်းသိုဝ်ႈ ၽူႈတိတ်းၸိူဝ်ႉၼၼ်ႉ တေ ယူတ်းယႃၸွမ်းၽၢင်ႁၢင်ႈ တၢင်းပဵၼ်သေ ၽွင်းတိတ်း ၸိူဝ်ႉၼၼ်ႉ ၼႄႉၼမ်းႁႂ်ႈ ၵၵ်ႇ တူဝ် (မွၵ်ႈ 3 ဝူင်ႈ) ယဝ်ႉၵေႃႈတေယႅၵ်ႈ ၵူၼ်း ၸိူဝ်းဢၼ် ယိပ်းတိူဝ်ႉၺႃး ၵူၼ်းပဵၼ်တၢင်းပဵၼ် ဢွၵ်ႇ ႁၢင်ႇၵႆၵူၼ်းတၢင်ႇၵေႃႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆး ယူႇလီထႆး တေမီးပိူင်တိုဝ်း ၵမ် လွင်ႈၵၵ်ႇတူဝ်တႃႇၽူႈ ၸိူဝ်း ယိပ်းတိူဝ်ႉ ၺႃးၵူၼ်း တိတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။

 

  

ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေႁဵတ်းႁိုဝ် ႁႄႉ ၵင်ႈ လွင်ႈတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉ?  

မႅင်းၼႆႉလႆႈ။ ဢွၼ်တၢင်း သုတ်း ၶႂ်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ လွင်ႈၸႂ်ႉ တိုဝ်းထူင်ယၢင် ၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇႁႄႉၵင်ႈ လွင်ႈၽႄႈ လၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၼႆႉလႆႈ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈ ၵဝ်ႇႁဵတ်းၸွမ်း ၼင်ႇၶေႃႈပႃႈ တႂ်ႈၼႆႉၼႆ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေၸၢင်ႈႁႄႉၵင်ႈလႆႈ

  • ငိူင်ႉဝႄႈ လွင်ႈယူႇ ႁိမ်းၸမ် လႄႈ ယိပ်းတိုဝ်ႉၽူႈ တိတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း  

  • ငိူင်ႉဝႄႈ လွင်ႈၸႂ်ႉ ၶူဝ်းၶွင် မိူၼ်ၼင်ႇ သိူဝ်ႈၽႃႈ၊ ၽႃႈ ၸဵတ်ႉတူဝ်၊ ၽႃႈပူ တီႈ ၼွၼ်း ၸွမ်း ၵူၼ်းတၢင်ႇၵေႃႉ

  • ငိူင်ႉဝႄႈ လွင်ႈမီးၵူႈ ၼွၼ်းၼမ် လႄႈ ယူႇႁိမ်းၸွမ်ၵူၼ်း ပႅၵ်ႇၼႃႈ

  

ၸင်ႇမီးဝၵ်းသိၼ်းႁႄႉၵင်ႈႁိုဝ်။?  

မီးဝၵ်းသိၼ်း တႃႇႁႄႉၵင်ႈယူႇ။ ဝၵ်းသိၼ်းမၢၵ်ႇ လႅင်ၼၼ်ႉ ႁႄႉၵင်ႈလႆႈ တၢင်းပဵၼ်မၢၵ်ႇလႅင် လိင်းၼႆႉယူႇ ၵူၺ်းၼႂ်းမိူင်း ယင်းပႆႇမီးဝၵ်းသိၼ်း။ 

အကယ်၍ သင်သည် ၁၉၄၇ ခုနှစ်မတိုင်ခင် မွေးဖွားသည့်သူဖြစ်ပြီး သင့် ခန္ဓာတွင်လဲ အမာရွတ်ရှိနေပါက ကျောက်ပေါက်ကာကွယ်ဆေး ထိုးထား ပြီးသူဖြစ်ပြီး ကျောက်ပေါက်ကာကွယ်ဆေးကို နောက်ထပ်တချောင်းထိုး ရန်သာလိုတော့သည်။ ဒါမှမဟုတ် ကာကွယ်ဆေးကို တလစီခြားပြီး ထိုး ဆေး ၂ လုံးထိုးရပါမည်။

  

  

ဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၽၢင်ႁၢင်ႈႁွႆးၼိဝ်း ဝႆၢးသေသိတ်ႇ ဝၵ်းသိၼ်းယဝ်ႉ။  

bottom of page