top of page
Ancre 1

သုၼ်ႇတူဝ် ၶေႃႈမုၼ်းသုၼ်ႇတူဝ် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ တေၸႂ်ႉတိုဝ်း တႃႇၼတ်ႉမႆၢၵူၺ်း။ သင်ၼတ်ႉမႆၢယဝ်ႉ ၸိုင် တေလူပ်းဢွၵ်ႇပႅတ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တိုၵ်ႉလွမ်မႆႈၸႂ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈသုၼ်ႇတူဝ်ၼႆ ၸိုင် တႃႇၼတ်းမႆၢၼၼ်ႉ ၵပ်းသိုပ်ႇႁဝ်းၶႃႈလႆႈတီႈ 061-681-3399 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

Chiang Mai
Maelao Hospital
ၶူင်းၵၢၼ် ၼပ်ႉၼိုင်ႇ ပဵၼ်ၶူင်းၵၢၼ် ၵူတ်ႇၸႅတ်ႈ လိူတ်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်လႆၢးပိူင် ၵူတ်ႇၸႅတ်ႈငႆၢႈငႅမ်ႈ၊ လၼ်း ၵၼ်းသေ ဢမ်ႇလူဝ်ႇ ၸႂ်ႉၸိုဝ်ႈသေ ၵူတ်ႇၸႅတ်ႈ ႁႃ ၸိူဝ်ႉမႅင်း ဢဵတ်ႉၶျ်ဢႆၢႇဝီႇ၊ သိၽိလိတ်ႉ၊ တပ်းၶႅင် သႅၼ်းပီႇ လႄႈ သႅၼ်ႇသီႇ လႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
တီႈယူႇ:
309 မူႇ 3 တမ်ႇပူၼ်းၸွမ်မွၵ်ႇၵႅဝ်ႈ၊ ဢမ်းၽိူဝ်းမႄႈ လၢဝ်း၊ ၵဵင်းႁႆၢး 57250
ၶၢဝ်းယၢမ်းပိုတ်ႇ:
ဝၼ်းၸၼ် − ဝၼ်းသုၵ်း ၶၢဝ်းယၢမ်း 13:00−16:00

Chiang Rai
bottom of page