top of page

โรคฝีดาษลิงคืออะไร?

โรคฝีดาษลิงเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส

ผู้ที่ติดเชื้อสามารถแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นได้

ลิงและสัตว์อื่นๆ สามารถติดเชื้อได้ แต่การแพร่ระบาดในปัจจุบันเกิดจากการติดต่อจากคนสู่คน

 

ปัจจุบัน พบว่าเกิดโรคฝีดาษลิงทั่วโลก

การแพร่เชื้อเกิดจากการสัมผัสใกล้ชิดโดย:

  • การสัมผัสทางผิวหนัง

  • จากวัสดุที่ปนเปื้อน เช่น เครื่องนอนหรือเสื้อผ้าหรือผ้าเช็ดตัว

  • โดยการพูดคุยต่อหน้ากันเป็นเวลานาน

 

จะทราบได้อย่างไรว่าติดเชื้อฝีดาษลิง?

ผู้ที่ติดเชื้อมีไข้ ผื่นขึ้นตามส่วนต่างๆ หลายส่วนของร่างกายเป็นเวลาหลายสัปดาห์, ต่อมน้ำเหลืองโต

 

ส่วนใหญ่โรคฝีดาษลิงไม่ค่อยเป็นอันตราย และคนส่วนใหญ่มีอาการเล็กน้อย

อย่างไรก็ตามหญิงตั้งครรภ์ ทารกแรกเกิด เด็ก และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (เอชไอวี) มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงและเสียชีวิต

 

ในการวินิจฉัย ท่านจำเป็นต้องตรวจด้วยวิธีการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส (พีซีอาร์) โดยการเก็บตัวอย่างจากแผล

ไม่มีการรักษาแบบจำเพาะ

ผู้ที่ติดเชื้อได้รับการรักษาตามอาการ

แนะนำให้กักตัวในช่วงที่ติดเชื้อ (ประมาณ 3 สัปดาห์)

ให้ผู้สัมผัสผู้ที่ติดเชื้อแยกตัวออกจากผู้อื่น แต่กระทรวงสาธารณสุขไทยอาจกำหนดให้มีมาตรการกักตัวสำหรับผู้สัมผัสผู้ที่ติดเชื้อ

 

ท่านสามารถป้องกันการติดเชื้อได้อย่างไร?

ก่อนอื่น การใช้ถุงยางอนามัยไม่สามารถป้องกันการแพร่เชื้อ

ท่านสามารถป้องกันการติดเชื้อได้ หากท่าน:

  • หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการแสดงใดๆ

  • หลีกเลี่ยงการใช้เสื้อผ้า ผ้าเช็ดตัว ผ้าปูที่นอนร่วมกับผู้อื่น

  • หลีกเลี่ยงการมีคู่นอนหลายคนและหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับคนแปลกหน้า (ซาวน่า)

 

มีวัคซีนหรือไม่?

มี วัคซีนป้องกันไข้ทรพิษสามารถป้องกันโรคฝีดาษลิงได้

หากท่านเกิดก่อน พ.ศ. 2517, ท่านอาจจะได้รับวัคซีนไข้ทรพิษแล้ว หากท่านมีแผลเป็นที่แสดงว่าท่านได้ฉีดวัคซีนแล้ว ท่านอาจจำเป็นต้องฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นป้องกันไข้ทรพิษเพียง 1 เข็มเท่านั้น

หรืออีกวิธีการหนึ่งคือ ท่านจำเป็นต้องฉีดวัคซีน 2 เข็ม โดยฉีดห่างกัน 1 เดือน

จากภาพนี้ ท่านสามารถเห็นภาพตัวอย่างรอยแผลเป็นหลังจากการฉีดวัคซีนไข้ทรพิษ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: https://www.bangkokbiznews.com/health/public-health/1085449 

bottom of page