top of page
Napneung Counselling and Testing Center Chiang Mai

ยินดีต้อนรับสู่โครงการนับหนึ่ง

โครงการนับหนึ่งเป็นโครงการวิจัยที่ให้บริการการตรวจเลือดที่สะดวกรวดเร็วและไม่ระบุชื่อโดยดำเนินการภายใต้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

​โครงการนับหนึ่งให้บริการตรวจเลือด เอชไอวี ซิฟิลิส ไวรัสตับอักเสบบี และไวรัสตับอักเสบซี

  • ตรวจฟรีสำหรับผู้ที่อาศัยหรือทำงานในประเทศไทย

  • ตรวจเลือดด้วยตัวเอง

  • ไม่ระบุชื่อ

  • ไม่ต้องแสดงบัตรประชาชน

  • เป็นความลับ

  • ไม่ต้องงดน้ำ งดอาหาร

  • รู้ผลการตรวจในเวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง

 

bottom of page