top of page
Ancre 1

เกี่ยวกับโครงการนับหนึ่ง

โครงการนับหนึ่ง

โครงการนับหนึ่ง เป็นโครงการวิจัยซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเข้าถึงการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี การตรวจหาการติดเชื้อ และการส่งต่อในระบบการดูแลรักษาสุขภาพที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยง

โครงการนับหนึ่งเป็นโครงการวิจัยที่ดำเนินการวิจัยโดยโครงการ Thailand-France Research Collaboration at AMS-CMU

ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประเทศฝรั่งเศส

ผู้สนับสนุน

โครงการได้รับการสนับสนุนโดยโครงการความเชี่ยวชาญทางเทคนิคระหว่างประเทศ (Expertise France) และโครงการกองทุน L’Initiative ประเทศฝรั่งเศส

 

web2.jpg
ef-logo22.png
bottom of page