top of page
Ancre 1

หน้าหลัก

ยินดีต้อนรับสู่โครงการนับหนึ่ง

โครงการนับหนึ่ง เป็นโครงการให้บริการตรวจเลือดเอชไอวี ซิฟิลิส ไวรัสตับอักเสบบี และไวรัสตับอักเสบซี

- ตรวจฟรี

- ตรวจเลือดด้วยตัวเอง

- ไม่ระบุชื่อ

- ไม่ต้องแสดงบัตรประชาชน

- เป็นความลับ

- ไม่ต้องงดน้ำ งดอาหาร

- รู้ผลการตรวจในเวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง

bottom of page